Bản vẽ
 
 

Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01B tầng 2-15

Thứ bảy, 19/11/2016 10:12
Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư Thanh Hà Mường Thanh - Cienco5 tòa B1.4 - HH01B: Thiết kế: tất cả các căn hộ tầng 2-15 đều thiết kế 2PN; 1PK; 1 bếp, 1 ban công.

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư Thanh Hà Mường Thanh - Cienco5 tòa B1.4 - HH01B: Thiết kế: tất cả các căn hộ tầng 2-15 đều thiết kế 2PN; 1PK; 1 bếp, 1 ban công.

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-tong-the

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 02

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-02

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 04

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-04

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 06

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-06

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 08

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-08

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 10

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-10

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 12

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-12

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 14

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-14

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 16

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-16

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 18

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-18

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 20

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-20

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 22

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-22

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 24

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-24

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 26

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-26

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 28

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-28

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 30

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-30

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 32

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-32

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 34

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-34

 

 

 

Tin khác
Mặt bằng tầng 15 -> 26 Chung cư Mường Thanh Việt Trì Phú Thọ
Mặt bằng tầng 14 Chung cư Mường Thanh Việt Trì Phú Thọ
Mặt bằng tầng 18 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
Mặt bằng tầng 17 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
Mặt bằng tầng 16 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01A
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01A
Mặt bằng 11 căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh tầng 17-26
Mặt bằng căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh
Kiot khách sạn căn hộ chung cư Mường Thanh Hoàng Mai Nghệ An
ĐẦU TRANG