Bản vẽ
 
 

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01C

Chủ nhật, 27/11/2016 10:38
Mặt bằng tầng penhouse Chung cư Thanh Hà Mường Thanh - Cienco5 tòa B1.4 - HH01C: Thiết kế: tất cả các căn hộ tầng Penhouse đều thiết kế 2PN; 1PK; 1 bếp, 1 ban công.

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-tong-the-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 02 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-02-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 04 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-04-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 06 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-06-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 08 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-08-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 10 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-10-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 12 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-12-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 14 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-14-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 16 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-16-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 18 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-18-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 20 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-20-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 22 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-22-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 24 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-24-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 26 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-26-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 28 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-28-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 30 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-30-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 32 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-32-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 34 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-34-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

 

 

 

Tin khác
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01B
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01C tầng 2-15
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01B tầng 2-15
Mặt bằng tầng 15 -> 26 Chung cư Mường Thanh Việt Trì Phú Thọ
Mặt bằng tầng 14 Chung cư Mường Thanh Việt Trì Phú Thọ
Mặt bằng tầng 18 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
Mặt bằng tầng 17 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
Mặt bằng tầng 16 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01A
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01A
ĐẦU TRANG