Bản vẽ
 
 

Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B

Thứ hai, 02/01/2017 16:12
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B; tất cả các căn hộ đều thiết kế 2PN; 2WC, 1PK, 1 Logia. Diện tích từ: 64,8m2 - 75,91m2.

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể căn hộ tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-tong-the

Mặt bằng căn hộ 02 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-02

Mặt bằng căn hộ 04 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-04

Mặt bằng căn hộ 06 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-06

Mặt bằng căn hộ 08 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-08

Mặt bằng căn hộ 10 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-10

Mặt bằng căn hộ 12 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-12

Mặt bằng căn hộ 16 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-16

Mặt bằng căn hộ 18 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-18

Mặt bằng căn hộ 20 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-20

Mặt bằng căn hộ 22 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-22

Mặt bằng căn hộ 24 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-24

Mặt bằng căn hộ 26 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-26

Mặt bằng căn hộ 28 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-28

Mặt bằng căn hộ 30 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-30

Mặt bằng căn hộ 32 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-32

Mặt bằng căn hộ 34 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-34

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01C
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01B
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01C tầng 2-15
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01B tầng 2-15
Mặt bằng tầng 15 -> 26 Chung cư Mường Thanh Việt Trì Phú Thọ
Mặt bằng tầng 14 Chung cư Mường Thanh Việt Trì Phú Thọ
Mặt bằng tầng 18 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
Mặt bằng tầng 17 Chung cư Mường Thanh Hà Nam
ĐẦU TRANG