Bản vẽ
 
 

Bản vẽ mặt bằng Chung cư Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B

Thứ sáu, 21/04/2017 13:42
Căn hộ chung cư cao cấp Oceanus - Mặt bằng OC2B Viễn Triều - Nha Trang, thiết kế: tất cả các căn hộ tầng 2-19, 21-39 đều thiết kế 2PN; 1PK; 1 bếp, 1 ban công.

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể căn hộ chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

mat-bang-tong-the-chung-cu-Oceanus-OC2B-Vien-Trieu

Mặt bằng căn hộ 2 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-2-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 4 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-4-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 6 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-6-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 8 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-8-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 10 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-10-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 12chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-12-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 14 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-14-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 16 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-16-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 18 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-18-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Tin khác
Bản vẽ mặt bằng Chung cư tầng 20 Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01C
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01B
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01C tầng 2-15
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01B tầng 2-15
Mặt bằng tầng 15 -> 26 Chung cư Mường Thanh Việt Trì Phú Thọ
ĐẦU TRANG