Bản vẽ
 
 

Mặt bằng Chung cư B1.3 HH03A Thanh Hà Cienco 5

Thứ ba, 03/10/2017 11:16

Mặt bằng Chung cư B1.3 HH03A Thanh Hà Cienco 5. Mỗi sàn được thiết kế 13 căn hộ, gồm các diện tích: 66m2; 67,67m2; 66,70m2; 66,97m2; 74,33m2; 77,26m2; 91,43m2; 92,14m2.

Mặt bằng căn hộ số 02 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 02

Mặt bằng căn hộ số 04 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

Mặt bằng căn hộ số 08 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 08

Mặt bằng căn hộ số 10 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 10

Mặt bằng căn hộ số 12 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 12

Mặt bằng căn hộ số 14 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 14

Mặt bằng căn hộ số 16 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

Mặt bằng căn hộ số 18 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 18

Mặt bằng căn hộ số 20 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 20

Mặt bằng căn hộ số 22 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 22

Mặt bằng căn hộ số 24 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 24

Mặt bằng căn hộ số 26 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 26

Sàn Hà Thành nhận đăng tin mua, bán, trao đổi và ký gửi căn hộ liên hệ: 0946 95 3333

Tin khác
Bản vẽ mặt bằng Chung cư Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B
Bản vẽ mặt bằng Chung cư tầng 20 Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01C
Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01B
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01C tầng 2-15
Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01B tầng 2-15
ĐẦU TRANG