[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02B Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/10/2019

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02B Cienco 5 Thanh Hà  đang giao dịch ngày 21/10/2019

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH02B Cienco 5 Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 21/10/2019

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH02B 4 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 12A 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 14 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 4 22 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 12A 22 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 14 22 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 16 22 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02B 2 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 3 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 18 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 4 8 80,72 Tây ô góc Bắc 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 8 8 80,72 Tây ô góc Bắc 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02B 3 20 69,92 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 12 20 69,92 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 17 20 69,92 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02B 6 10 68,49 Bắc Nam 10,5 80% TT TT Liên hệ
HH02B x 16 68,49 Bắc Nam 10,5 80% TT TT Liên hệ
HH02B 5 24 68,49 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 1x 34 68,49 Nam Bắc 10,5 80% TT TT Liên hệ
                     
HH02B 19 6 56,59 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 19 18 56,59 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02B 18 4 47,86 Tây Đông 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 9 6 47,86 Tây Đông 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B 18 6 47,86 Tây Đông 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02B Kiot 2 55,01   Góc Tây Nam 41,2 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B Kiot 36 45,45   Đông 30 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B Kiot 34 42,04   Đông 30 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B Kiot 34 42,04   Đông 30 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B Kiot 10 40,58   Tây 40 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B Kiot 42 39,52 -- Nam 30 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02B Kiot 22 36   Bắc 30 80% TT Liên hệ Liên hệ