[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/10/2019

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/10/2019

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 21/10/2019

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH02E 10 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E 18 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E x 22 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 8 8 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E 1x 8 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 19 14 74,95 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E x 30 73,81 Bắc Nam 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E 19 30 73,81 Bắc Nam 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 2 20 69,92 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E 10 20 69,92 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 1x 4 47,86 Tây Đông 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E x 6 47,86 Tây Đông 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E 7 6 47,86 Tây Đông 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E 15 6 47,86 Tây Đông 11 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E kiot 4 56,98 -- Tây 40 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 4 56,98 -- Tây 40 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 2 55,01 -- Góc Tây Bắc 41,2 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 30 42,04 -- Đông ô góc 31,9 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 34 42,04 -- Đông 30 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 34 42,04 -- Đông 30 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 12 40,58 -- Góc Tây Nam 41,2 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 42 39,52 -- Bắc 35,35 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 50 36,33 -- Bắc 36,05 80% TT Liên hệ Liên hệ