Cần bán
 
  Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016
  Mã số tin:25415
Người đăng: Lê Xuân Thành        Ngày đăng: 11/12/2016
Địa điểm: Hà Nội
  Giá: - Triệu
  Mô tả:
 

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016. Tiến độ thanh toán 20% GTHĐ. Giá gốc giảm còn 9.5 triệu/m2.

  • Hotline 1: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Hảo 0934 426 791 - Mrs.Lương 0966.060.623
  • Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Phương 0947 123 488 - Mr. Hà 0932 33 11 91
LÔ ĐẤT TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH GIÁ BÁN
B1.4 HH01C 3 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,33 20% 50 10,99
B1.4 HH01C 7 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,33 20% 50 10,99
B1.4 HH01C 12A 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,33 20% 35 10,79
B1.4 HH01C pent 2 52,82 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10,33 20% 30 10,90B1.4 HH01C 3 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96
B1.4 HH01C 6 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89
B1.4 HH01C 10 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89
B1.4 HH01C 11 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89
B1.4 HH01C 12A 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81
B1.4 HH01C 14 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81
B1.4 HH01C Pent 4 56,2 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,86B1.4 HH01C 4 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81
B1.4 HH01C 8 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C 12A 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C 14 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C Pent 6 54,38 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,87B1.4 HH01C 3 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81
B1.4 HH01C 4 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96
B1.4 HH01C 5 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 10 9,65
B1.4 HH01C 10 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89
B1.4 HH01C 11 8 69,48 Tây Nam Đông Nam 9,5 20% 25 9,86
B1.4 HH01C 12A 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C 14 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C Pent 8 54,38 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,87B1.4 HH01C 3 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96
B1.4 HH01C 4 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96
B1.4 HH01C 5 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 10 9,65
B1.4 HH01C 9 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C 10 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C 12A 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C 14 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C Pent 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,81B1.4 HH01C 3 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96
B1.4 HH01C 4 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 30 9,96
B1.4 HH01C 5 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 10 9,65
B1.4 HH01C 6 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89
B1.4 HH01C 7 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 8 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 12 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 25 9,89
B1.4 HH01C 12A 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C 14 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 15 9,73
B1.4 HH01C Pent 12 56,2 Đông Nam Tây Bắc 9,5 20% 20 9,86B1.4 HH01C 3 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 40 10,31
B1.4 HH01C 6 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 25 10,11
B1.4 HH01C 7 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 8 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 10 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 15 9,98
B1.4 HH01C 12 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 15 9,98
B1.4 HH01C 12A 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 9,785 20% 20 10,05B1.4 HH01C 3 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 9,79
B1.4 HH01C 5 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 10 9,64
B1.4 HH01C 7 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 9 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 9,79
B1.4 HH01C 12 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 9,79
B1.4 HH01C 12A 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 15 9,72
B1.4 HH01C 14 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 15 9,72
B1.4 HH01C Pent 16 61,77 Đông Bắc Đông Nam 9,5 20% 20 9,82B1.4 HH01C 3 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79
B1.4 HH01C 5 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64
B1.4 HH01C 8 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 15 9,72
B1.4 HH01C 10 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79
B1.4 HH01C 11 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79
B1.4 HH01C 12 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79
B1.4 HH01C 12A 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 15 9,72
B1.4 HH01C 14 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 15 9,72
B1.4 HH01C Pent 18 61,77 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 20% 15 9,74B1.4 HH01C 3 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 40 10,83
B1.4 HH01C 7 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 35 10,76
B1.4 HH01C 8 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 50 10,96
B1.4 HH01C 12A 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 20 10,56
B1.4 HH01C Pent 20 52,82 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 35 10,96B1.4 HH01C 3 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 20 10,26
B1.4 HH01C 6 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33
B1.4 HH01C 7 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33
B1.4 HH01C 8 22 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 9 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20
B1.4 HH01C 11 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20
B1.4 HH01C 12 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20
B1.4 HH01C 12A 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20
B1.4 HH01C 14 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33
B1.4 HH01C Pent 22 70,86 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 20 10,28B1.4 HH01C 3 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 20 10,40
B1.4 HH01C 6 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 30 10,55
B1.4 HH01C 7 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 30 10,55
B1.4 HH01C 9 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 25 10,48B1.4 HH01C 3 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% 20 10,40
B1.4 HH01C 8 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 10,1 20% TT #VALUE!B1.4 HH01C 3 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 20 10,26
B1.4 HH01C 6 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33
B1.4 HH01C 9 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 25 10,33
B1.4 HH01C 11 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20
B1.4 HH01C 12A 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 15 10,20
B1.4 HH01C Pent 28 70,86 Tây Bắc Đông Nam 10 20% 20 10,28B1.4 HH01C 3 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 40 10,83
B1.4 HH01C 10 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,3 20% 50 10,96B1.4 HH01C 3 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 20 10,29
B1.4 HH01C 8 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 30 10,43
B1.4 HH01C 9 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 10 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 11 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 12 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 12A 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 14 32 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C Pent 32 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 20 10,29B1.4 HH01C 5 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 10 10,14
B1.4 HH01C 7 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 8 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% TT #VALUE!
B1.4 HH01C 9 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 10 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 11 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 12 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C 12A 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 15 10,22
B1.4 HH01C Pent 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 10 20% 20 10,29B1.4 HH01C kiot 4 39,96
Đông Nam 22 20% 160 26,00
B1.4 HH01C kiot 34 37,95
Tây Bắc 22 20% 300 29,91
B1.4 HH01C kiot 36 38,35
Tây Bắc 22 20% 80 24,09
B1.4 HH01C kiot 56 49,91 -- Tây 23 20% TT #VALUE!
 
  Thông tin
  Địa chỉ: Hà Đông
 
Hướng Chưa xác định  
Diện tích mặt bằng 0 m2  
Tình trạng pháp lý Sổ đỏ chính chủ  
  Tin rao khác
 
CHO THUÊ KHO 200M2 TẠI NAM DƯ (09/12/2016)
BÁN NHÀ Ở ĐỘI NHÂN (09/12/2016)
Chung cư HH3A Linh Đàm giao dịch ngày 22/9/2015 (22/09/2015)
Chung cư HH1C Linh Đàm giao dịch ngày 22/9/2015 (22/09/2015)
Chung cư HH1B Linh Đàm giao dịch ngày 22/9/2015 (22/09/2015)
Chung cư HH1A Linh Đàm giao dịch ngày 22/9/2015 (22/09/2015)
Mở bán chính thức Chung cư HH3A Linh Đàm giá chênh 30-80 triệu/căn (09/10/2014)
Danh sách Chung cư HH3A Linh Đàm cập nhật ngày 9-10-2014 (09/10/2014)
Bán căn hộ VP6 Linh Đàm căn 65,26m2 chênh 215 triệu (15/08/2014)
Chung cu HH4 Linh Dam mua nhà giá rẻ Hà Nội tại Khu đô thị Linh Đàm (15/08/2014)

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 9668
Lượng truy cập: 55981071
ĐẦU TRANG