Cần bán
 
  Chính thức mở bán Chung cư Kim Văn Kim Lũ giá gốc từ 10 tr/m2 - 14,5tr/m2.
  Mã số tin:628
Người đăng: Lê Xuân Thành        Ngày đăng: 07/12/2013
Địa điểm: Hà Nội
  Giá: 0 - Triệu/m2
  Mô tả:
  Mở bán Chung cư Kim Văn Kim Lũ giá gốc từ 10 tr/m2 - 14,5tr/m2.
1602; 59,85m2; 14,5tr/m2; 45 tr/căn
1604; 59,85m2; 14,5tr/m2; 45 tr/căn
1930; 77,16m2; 14tr/m2; 40tr/căn
220; 59,85m2; 14tr/m2; 35tr/căn
Tầng 3:
 • Căn 02; diện tích: 59,85m2; hướng Đông Nam; 2 PN; 1PK; 1 lô gia; 2WC. chênh 45tr/căn
 • Căn 04; diện tích: 59,85m2; hướng Đông Nam; 2 PN; 1PK; 1 lô gia; 2WC.chênh 45tr/căn
 • Căn 06; diện tích: 68,34m2; hướng ĐN và TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 60tr/căn
 • Căn 08: diện tích: 62,95m2; hướng TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 45tr/căn
 • Căn 10; diện tích: 45,05m2; hướng TN; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia. chênh 45tr/căn
 • Căn 12; diện tích: 77,16m2; hướng TN; 3PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. chênh 45tr/căn
 • Căn 14; diện tích: 45,05m2; hướng TN; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 45tr/căn
 • Căn 16; diện tích: 62,95m2; hướng TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 45tr/căn
 • Căn 18; diện tích: 68,34m2; hướng TB và TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 60tr/căn
 • Căn 20; diện tích: 59,85m2; hướng TB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 22; diện tích: 59,85m2; hướng TB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 24; diện tích: 68,34m2; hướng TB và ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc)chênh 55tr/căn
 • Căn 26; diện tích: 62,95m2; hướng ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 28; diện tích: 45,05m2; hướng ĐB; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 30; diện tích: 77,16m2; hướng ĐB; 3PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 32; diện tích: 45,05m2; hướng ĐB; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 34; diện tích: 62,95m2; hướng ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 40tr/căn
 • Căn 36; diện tích: 68,34m2; hướng ĐN và ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 55tr/căn.
Tầng 7:
 • Căn 02; diện tích: 59,85m2; hướng Đông Nam; 2 PN; 1PK; 1 lô gia; 2WC. chênh 45tr/căn
 • Căn 04; diện tích: 59,85m2; hướng Đông Nam; 2 PN; 1PK; 1 lô gia; 2WC.chênh 45tr/căn
 • Căn 06; diện tích: 68,34m2; hướng ĐN và TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 60tr/căn
 • Căn 08: diện tích: 62,95m2; hướng TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 45tr/căn
 • Căn 10; diện tích: 45,05m2; hướng TN; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia. chênh 45tr/căn
 • Căn 12; diện tích: 77,16m2; hướng TN; 3PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. chênh 45tr/căn
 • Căn 14; diện tích: 45,05m2; hướng TN; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 45tr/căn
 • Căn 16; diện tích: 62,95m2; hướng TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 45tr/căn
 • Căn 18; diện tích: 68,34m2; hướng TB và TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 60tr/căn
 • Căn 20; diện tích: 59,85m2; hướng TB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 22; diện tích: 59,85m2; hướng TB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 24; diện tích: 68,34m2; hướng TB và ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc)chênh 55tr/căn
 • Căn 26; diện tích: 62,95m2; hướng ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 28; diện tích: 45,05m2; hướng ĐB; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 30; diện tích: 77,16m2; hướng ĐB; 3PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 32; diện tích: 45,05m2; hướng ĐB; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 34; diện tích: 62,95m2; hướng ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 40tr/căn
 • Căn 36; diện tích: 68,34m2; hướng ĐN và ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 55tr/căn.

Tầng 25
 • Căn 02; diện tích: 59,85m2; hướng Đông Nam; 2 PN; 1PK; 1 lô gia; 2WC. chênh 35tr/căn
 • Căn 04; diện tích: 59,85m2; hướng Đông Nam; 2 PN; 1PK; 1 lô gia; 2WC.chênh 35tr/căn
 • Căn 06; diện tích: 68,34m2; hướng ĐN và TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 45tr/căn
 • Căn 08: diện tích: 62,95m2; hướng TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 40tr/căn
 • Căn 10; diện tích: 45,05m2; hướng TN; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia. chênh 40tr/căn
 • Căn 12; diện tích: 77,16m2; hướng TN; 3PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. chênh 40tr/căn
 • Căn 14; diện tích: 45,05m2; hướng TN; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 40tr/căn
 • Căn 16; diện tích: 62,95m2; hướng TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 40tr/căn
 • Căn 18; diện tích: 68,34m2; hướng TB và TN; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 50tr/căn
 • Căn 20; diện tích: 59,85m2; hướng TB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 35tr/căn
 • Căn 22; diện tích: 59,85m2; hướng TB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 35tr/căn
 • Căn 24; diện tích: 68,34m2; hướng TB và ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc)chênh 40tr/căn
 • Căn 26; diện tích: 62,95m2; hướng ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 30tr/căn
 • Căn 28; diện tích: 45,05m2; hướng ĐB; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 30tr/căn
 • Căn 30; diện tích: 77,16m2; hướng ĐB; 3PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 30tr/căn
 • Căn 32; diện tích: 45,05m2; hướng ĐB; 1PN; 1WC; 1Pk; 1 lô gia.chênh 30tr/căn
 • Căn 34; diện tích: 62,95m2; hướng ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia.
  chênh 30tr/căn
 • Căn 36; diện tích: 68,34m2; hướng ĐN và ĐB; 2PN; 2WC; 1Pk; 1 lô gia. (Căn góc) chênh 40tr/căn.
Liên hệ: Ms.Lý 0919661185
Add: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội

 
  Thông tin
  Địa chỉ: Đường vành đai 3
 
Hướng Đông Nam  
Diện tích mặt bằng 59,85 m2  
Tình trạng pháp lý Sổ đỏ chính chủ  
  Tin rao khác
 
Chung cư Đại Thanh cập nhật ngày 8/12/2012 (07/12/2013)
Bán Kiốt chung cư đại thanh, chính chủ cần bán giá GỐC (07/12/2013)
Chính chủ bán chung cư Đại Thanh, giá SỐC (07/12/2013)
Bán căn hộ giá gốc Chung cư Đại Thanh 10tr/m2 (07/12/2013)
Bán Chung cư Đại Thanh 10 triệu đồng/m2 (07/12/2013)
Bán căn hộ VOV Mễ Trì, căn góc, giá SỐC (07/12/2013)
Chính chủ bán chung cư Kim văn kim lũ, tầng 18, giá gốc 13tr (23/03/2013)
Gặp chính chủ - liền kề geleximco khu A nhà đẹp, hướng đẹp (22/03/2013)
Bán căn hộ Chung cư Đại Thanh – Thanh Trì (22/03/2013)
Chung cư Xa La tòa CT6 – giá 14,5 triệu/m đã có VAT (22/03/2013)

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 10076
Lượng truy cập: 55981397
ĐẦU TRANG