Chung cư Đai Thanh, Những căn đẹp nhất toà CT8

Chung cư Đai Thanh, Những căn đẹp nhất toà CT8

Chung cư Đai Thanh, Những căn GÓC đẹp nhất toà CT8

Danh sách những căn hộ CT8 Đại Thanh đang giao dịch, và được chính chủ nhà tin tưởng gửi bán tại Sàn chúng tôi với mức giá hấp dẫn. Quý vị nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp sẽ được hướng dẫn chi tiết nhất Hotline: A.Thành 0908 088 886  mọi thủ tục về pháp lý ký trực tiếp tại tầng 2 Khách sạn Mường Thanh- Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội.

Những căn hộ CT8C Chung cư Đại Thanh

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 27 30  58.69m2  DN  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 27  32  58.69  DN  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 27  10  58.69  TB  14  thỏa thuận  2 Ngủ,  1 WC  đóng 20%
 27  12  58.69  TB  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
27 06 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 26  06  42.15  TB  14  thỏa thuận   1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 10 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 20 59.88 TN 14,3 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 32 58.69 DN 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 20 59.88 TN 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
29 40 59.88 DB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
23 12 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
23 10 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
23 16 42.15 TB 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 16 42.15 TB 14,3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 10 58.69 TB 14,3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 06 42.15 TB 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 06 42.15 TB 14,3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 16 42.15 TB 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 06 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 14 66.12 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
28 16 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 36 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 04 45.53 TB-DB 14,729 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 06 42.15 TB 14.3 thoả thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 10 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 12 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 24 45.53 DN 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 26 42.15 DN 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 16  36 42.15 DN 14.3  thỏa thuận  1 Ngủ, 1WC đóng 20%
 16  26  42.15 DN 14.3  thỏa thuận  1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
 12    02 59.88 DN 14.3  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
22  18 45 TB  14.729  thỏa thuận      1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
22 32 58.69 DN 14.3 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
 7  18  45  TB  14,729  thỏa thuận  1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 16 42 TB 14,3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 16 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
28 04 45 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ,1 WC đóng 20%
28 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
28 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 ngủ, 1 WC đóng 20%
28 14 66 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
28 16 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
28 36 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 04 45 TB 14,420 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 08 66 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
29 10 66 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
29 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 14 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 16 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 18 45 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 20 59.88 TN 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 26 42 ĐN 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 34 66 ĐN 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 04 45 TB 13.5 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 06 42 TB 13.5 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 08 66 TB 13,5 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
30 10 58.69 TB 13,5 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 12 58.69 TB 13.5 thỏ thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%

 

Những căn hộ CT8B Chung cư Đại Thanh

 

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 27  08  66  TB  14  thỏa thuận   2 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
17 36 42 ĐN 14.3 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
18 20 59.88 TN 14,3 thỏa thuận 2n, 2wc đóng20%
 27  10  58.69  TB  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 wc  đóng 20%
 27  12  58.69  TB  14  thỏa thuận  2n, 1 wc  đóng 20%
 27  14  66  TB  14  thỏa thuận  2n, 2 wc  đóng 20%
 27  26  42  DN  14  thỏa thuận  1n, 1 wc  đóng 20%
 27  28  66  ĐN  14  thỏa thuận  2n, 2 wc  đóng 20%
 27  32  58.69  ĐN  14  thỏa thuận  2n, 1 wc  đóng 20%
 27  36  42  ĐN  14  thỏa thuận  1n, 1 wc  đóng 20%
 28  06  42  TB  14  thỏa thuận  1n, 1 wc  đóng 20%
 28  08  66  TB  14  thỏa thuận  2n, 2wc  đóng 20%
 28  10  58.69  TB  14  thỏa thuận  2n, 1 wc  đóng 20%
28 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2n, 1 wc đóng 20%
28 14 66 TB 14 thỏa thuận 2n, 2 wc đóng 20%
28 34 66 ĐN 14 thỏa thuận 2n, 2 wc đóng 20%
29 04 45 TB 14.420 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1n, 1 wc đóng 20%
29 08 66 TB 14 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2n, 1wc đóng 20%
29 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2n, 1wc đóng 20%
29 14 66 TB 14 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 16 42 TB 14 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 26 42 ĐN 14 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 28 66 ĐN 14 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 32 58.69 ĐN 14 thỏa thuận 2n, 1wc đóng 20%
29 36 42 ĐN 14 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 38 45 ĐN 14.420 thỏa thuận 1n, 1 wc đóng 20%
30 04 45 TB 13.905 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 10 58.69 TB 13.5 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
30 14 66 TB 13.5 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
30 16 42 TB 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 18 45 TB 13.905 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 26 42 ĐN 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 28 66 ĐN 13.5 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
30 34 66 DN 13.5 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
30 36 42 ĐN 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 38 45 ĐN 13.905 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 08 66 TB 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 10 58.69 TB 13 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
31 12 58.69 TB 13 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
31 14 66 TB 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 16 42 TB 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 22 59.88 TN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 28 58.69 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 30 58.69 ĐN 13 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
31 34 66 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%

Những căn hộ CT8A Chung cư Đại Thanh

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 22  28  66.12  DN  14,3  thỏa thuận  1 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
18 10 58.69 TB 14,3 thỏa thuận 2n, 2 wc đóng 20%
               
24 36 42 DN 14.3 thỏa thuận  1n,1 wc đóng 20%
23 40 59.88 ĐB 14,3 thỏa thuận 2 ngủ, 1wc đóng 20%
 27  12  54.71 TB 14 thỏa thuận  1n,1wc đóng 20%
 29 12 54.71 TB 14 thỏa thuân  1n,1wc đóng 20%
 29 14 66,1  TB 14 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
 29 30 54,71 ĐN 14 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
 30 10 62,62 TB 13.5 thỏa thuận  2n,2wc đóng 20%
 30 12 54,71 TB 13,5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
 30 16 42,15 TB 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
 30 32 62.62 ĐN 13.5 thỏa thuận 2n,2wc  đóng 20%
30 36 42,15 ĐN 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 10 62.62 TB 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 12 54.71 TB 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 14 66.12 TB 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 16 42 TB 13 thỏa thuận 1n,,1wc đóng 20%
31 20 59.88 TN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 24 45 ĐN 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 26 42 ĐN 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 28 66 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 30 54.71 ĐN 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 32 62.62 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 34 66 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 40 59.88 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%