Chung cư Đại Thanh toà CT10 Những căn hộ đang giao dịch

Chung cư Đại Thanh toà CT10 Những căn hộ đang giao dịch

 

  • Loại 1: 1 Phòng ngủ diện tích các căn là: 36,16m2; 38,48m2; 47,31m2; Giá gốc 10 triệu đồng/m2
  • Loại 2: 2 Phòng ngủ, diện tích các căn là: 55,80m2; 59,80m2
  • Loại 3: 3 Phòng ngủ, diện tích các căn là: 76,86m2

Liên hệ: A.Thành 0909 088 886 để biết nhiều thông tin

 

 

TẦNG

CĂN HỘ DIỆN TÍCH HƯỚNG GÍA GỐC SỐ PHÒNG
30 10 47 TB 10 1ngủ, 1wc
30 12 47 TB 10 1ngủ, 1wc
24 08 38 TB 10 1 ngủ, 1wc
28 08 47 TB 10 1ngủ, 1wc
28 12 47 TB 10 1ngủ, 1wc
6 26 59 ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
9 12 47 TB 10 1 ngủ, 1wc
9 14 47 TB 10 1 ngủ, 1wc
9 16 59 TB 14.729 2 ngủ, 2wc
9 22 36 TB 10 1ngủ, 1wc
10 02 59 TB - ĐB 14.729 2ngủ,2wc
10 16 59 TB 14.729 2ngu, 2wc
10 08 47 TB 10x1.03 1 ngủ, 1wc
10 12 47 TB 10 1 ngủ, 1wc
10 14 47 TB 10 1 ngủ, 1wc
12 02 59 TB 14.729 2ngủ,2wc
12 04 38 TB 10 1ngủ, 1wc
19 24 55.8 TN 14.3 2ngủ, 2wc
21 18 55.8 TN 14.3 2 ngủ, 2wc
21 16 59 ĐN -TN 14.729 2 ngủ, 2wc
21 24 55.8 TN 14.3 2 ngủ, 2wc
14 24 55.8 TN 14.3 2 ngủ, 2wc
14 38 59 ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
14 20 36 TN 10 1 ngủ, 1wc
14 22 36 TN 10 1ngu, 1wc
14 34 47 DN 10 1 ngủ, 1wc
14 32 47 ĐN 10 1 ngủ, 1wc
14 44 36 ĐB 10 1 ngủ, 1wc
14 28 47 ĐN 10 1 ngủ, 1wc
23 36 76 ĐN 14.3 3ngủ, 2wc
27 38 59 ĐN 14.420 3ngủ,2wc
27 46 55.8 ĐN 14. 2 ngủ, 2wc
27 26 59 ĐN 14.420 2ngủ, 2wc
28 36 76 ĐN 14 2 ngủ, 2wc
8 04  38  TB 10 1 ngủ, 1wc
 8 06  38 TB 10 1 ngủ, 1wc
 8  16 59 TB -TN  14.3 1 ngủ, 1wc
 8  26  59 ĐN - TN 14.729  1 ngủ, 1wc
 8 24 55.8 TN 14.729  2 ngủ, 2wc
 8  40 55.8 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
12  16  59 TB 14.729 2 ngủ, 2wc
 12 18  55.8  TN  14.3 2 ngủ, 2wc
 12  24 55.8 TN  14.3 2 ngủ, 2wc
 12 26 59  ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
 26  46 55.8  ĐB  14 2 ngủ, 2wc
 27 02 59  ĐB- TB 14.420 2 ngủ, 2wc
 2  02  59.9  ĐB -TB 14.729 2 ngủ, 2wc
 2  16 59 TB-TN 14.729 2 ngủ, 2wc
 2  26  59 ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
 2  38  59  ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
 2  40  55 ĐB  14.3 2 ngủ,2wc
2  18  59  TN 14.3 2 ngủ, 2wc
2 24 55  TN 14.3 2 ngủ, 2wc
 2 04 38 TB 14.3 1 ngủ, 1wc
 10 36 76  ĐN  14.3 3 ngủ, 2wc
 10 40  55  ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
 10 46 55  ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
 10  24  55  TN  14.3 2ngủ, 2wc
16 36  76 ĐN  14.3 3 ngủ, 2wc
 20  46 55  ĐB  14.3 2 ngủ, 2wc
 21  36  76  ĐN  14.3 2 ngủ, 2wc
 12a 04 38 TB 10  1 ngủ, 1wc
 12a  06  38  TB 10 1 ngủ, 1wc
12a 40 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
12a 46 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
12a 18 55 TN 14.3 2 ngủ, 2wc
12a 24 55 TN 14.3 2 ngủ, 2wc
4 38 59 ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
4 02 59 TB - ĐB 14.729 2 ngủ, 2wc
4 40 55 ĐB 14.3TR 2 ngủ, 2wc
4 46 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
4 18 55 TN 14.3 2 ngủ, 2wc
4 04 38 TB 10 1 ngủ, 1wc
4 06 38 TB 10 1 ngủ, 1wc
 5 02 59 TB - ĐB 14.729  2 ngủ, 2wc
5 16 59 TB - TN 14.729 2 ngủ, 2wc
5 38 59 ĐB - ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
5 46 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
11 02 59 TB 14.729 2 ngủ, 2wc
11 04 38 TB 10 1 ngủ, 1wc
11 06 38 TB 10 1 ngủ, 1wc
11 16 59 TB - TN 14.729 2 ngủ, 2wc
11 26 59 TB-TN 14.729 2 ngủ, 2wc
11 38 59 ĐB-ĐN 14.729 2 ngủ, 2wc
11 40 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
11 46 55 ĐB 14.3 2 ngủ,,2wc
17 16 59 TB -TN 14.729 2 ngủ, 2wc
16 46 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
16 24 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
21 36 76 ĐN 14.3 3 ngủ, 2wc
22 36 76 ĐN 14.3 3 ngủ, 2wc
21 46 55 ĐB 14.3 2 ngủ, 2wc
17 38 59 ĐB - ĐN 14.729 2 ngủ,2wc
20 16 59 TB -TN 14.729 2ngur,2wc
20 36 76 ĐN 14.3 3 ngủ, 2wc