Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch

Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch

Chung cư VP5 Linh Đàm các căn đang được giao dịch tại sàn ngày 16-08-2013

Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch

Giao thông tại Khu đô thị Linh Đàm

Tầng 11 VP5 Linh Đàm:

Căn 02; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 04; diện tích 72,2m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 10; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 12; diện tích 45,3m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 16; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 18; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 20; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 24; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 26; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 28; diện tích 72,2m2; giá gốc 15,5tr/m2 x 1.03. căn góc

Căn 30; diện tích 61,6m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 34; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5tr/m2

Căn 36; diện tích 45,3m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 38; diện tích 45,3m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 40; diện tích 45,3m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 42; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 44; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 46; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Căn 48; diện tích 72,2m2; giá gốc 15,5tr/m2 x 1.03 căn góc

Căn 50; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5tr/m2.

Tầng 30 Chung cư Vp5 Linh Đàm:

Căn 02; diện tích 60,7m2; hướng TB.

Căn 04; diện tích 72,2m2; hướng ĐB - TB. căn góc.

Căn 06; diện tích 61,5m2; hướng ĐB.

Căn 10; diện tích 58,3m2; hướng ĐB.

Căn 24; diện tích 60,7m2; hướng ĐN.

Căn 26; diện tích 60,7m2; hướng ĐN.

Căn 28; diện tích 72,2m2; hướng ĐN. căn góc.

Căn 30; diện tích 61,5m2; hướng TN.

Căn 32; diện tích 61,5m2; hướng TN.

Căn 34; diện tích 58,3m2; hướng TN.

Căn 36; diện tích 45,3m2; hướng TN.

Căn 38; diện tích 45,3m2; hướng TN.

Căn 42; diện tích 58,3m2; hướng TN.

Căn 44; diện tích 61,5m2; hướng TN.

Căn 46; diện tích 61,5m2; hướng TN.

Căn 48; diện tích 72,2m2; hướng TB-TN. căn góc

Căn 50; diện tích 60,7m2; hướng TB.

Tầng 25 Chung cư Vp5 Linh Đàm:

Căn 16; diện tích 58,3m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 30; diện tích 61,5m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 32; diện tích 58,3m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 34; diện tích 61,5m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 38; diện tích 45,3m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 40; diện tích 45,3m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 42; diện tích 58,3m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 44; diện tích 61,5m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 46; diện tích 61,5m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Căn 48; diện tích 72,2m2; giá gốc 14,935 triệu đồng/m2. (Căn góc).

Căn 50; diện tích 60,7m2; giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.

Tổng quan Chung cư VP5 Linh Đàm

Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch 2

Các căn tại các tầng tại Chung cư Vp5 Linh Đàm:

Tầng 3 căn 44; diện tích 48,1m2; giá gốc 14 tr/m2.

Tầng 3 căn 34; diện tích 53m2; giá gốc 14,45 tr/m2. (căn góc).

Tầng 3 căn 26; diện tích 47m2; giá gốc 14 tr/m2.

Tầng 4 căn 34; diện tích 58,3m2; giá gốc 14 tr/m2.

Tầng 5 căn 44; diện tích 61,6m2; giá gốc 15,5 tr/m2.

Tầng 11 căn 26; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5 tr/m2.

Tầng 12 căn 22; diện tích 72,2m2; giá gốc 15,945 tr/m2 (căn góc).

Tầng 12A căn 04; diện tích 72,2m2; giá gốc 15,45 tr/m2 (căn góc).

Tầng 12 căn 16; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5 tr/m2.

Tầng 14 căn 06 và 08; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5 tr/m2.

Tầng 14 căn 10; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5 tr/m2.

Tầng 15 căn 02; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5 tr/m2.

Tầng 15 căn 06; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5 tr/m2.

Tầng 17 căn 36 và căn 40; diện tích 45m2; giá gốc 15 tr/m2.

Tầng 17 căn 32; diện tích 61,6m2; giá gốc 15 tr/m2.

Tầng 19 căn 02; diện tích 60,7m2; giá gốc 15 tr/m2

Tầng 23 căn 22; diện tích 72,2m2; giá gốc 14,935 tr/m2 (căn góc).

Tầng 23 căn 08 và 18; diện tích 61,5m2; giá gốc 14,5 tr/m2.

Tầng 24 căn 20; diện tích 61,5m2; giá gốc 14,5 tr/m2.

Tầng 26 căn 24; diện tích 60,7m2; giá gốc 14,5 tr/m2.

Tầng 27 căn 06 và 08; diện tích 61,5m2; giá gốc 14,5 tr/m2.

Tầng 29 căn 06 và 18; diện tích 61,6m2; giá gốc 14 tr/m2

Trung tâm thương mại Vp5 Linh Đàm


Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch 4

Hiện, Sàn Hà Thành chính thức phân phối và tiếp thị Dự án Chung cư VP5 Linh Đàm

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Mai 0977 092 920

Hotline 2: Ms.Lý 0919 6611 85  Mr.Phương 0947 123 488 - Mr.Trung 0909 088 886

Add: PH2201- tòa CT2A - Chung cư Xa la - Hà Đông - Hà Nội

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau:
http://sanhathanh.com

Thông tin thêm: