Chung cư Xa la, Những căn hộ đang giao dịch

Chung cư Xa la, Những căn hộ đang giao dịch

Chung cư Xa la, Những căn hộ Chung cư Xa la đang giao dịch

 

Thông tin những căn hộ đang được giao dịch tại sàn và những căn hộ do chính Chủ nhà đang gửi bán tại sàn chúng tôi. Quý vị nào quan tâm hãy liên hệ sớm đi xem nhà tại khu đô thị liên hệ A.Thành 0909.088.886 sẽ được tư vấn và giải đáp.

Những căn hộ CT2 Chung cư Xa la

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
8ct2a 08 103,9     20tr   Chính chủ

Những căn hộ chung cư CT3 Xa La

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
18 08 103,1     19tr   Chính chủ

 

Những căn hộ CT4 Chung cư Xa la

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gố Giá bán Số Phòng Ghi chú
 20ct4a 10 52,4  DN    21,5tr  1N, 1WC Chính chủ
 19ct4b  04  52,4  TB    21,5tr   1N, 1WC   Chính chủ
 9ct4b  04  52,4   TB    21,5tr  1N, 1WC   Chính chủ
 21ct4a 02  62,8  DB    21tr  2N, 2WC Chính chủ
 22ct4b 01  62,8  TN    21,5tr   2N, 2WC Chính chủ
 21CT4C 02  69,6  TB    21 tr/m2 2N, 2WC Chính chủ
 22CT4C  11  69,6  ĐN    21 tr/m2 BT 2N, 2WC Chính chủ
25CT4C 08 67.8  ĐN    22 tr/m2 BT  2N, 2WC  Chính chủ
19CT4B 04 52.3  TB    21.5tr BT  1N, 1WC  Chính chủ
 23CT4A  06  69.6  TBDB    21tr  2N, 2WC  Chính chủ
30CT4C 12 67.8  ĐN    20tr  2N,2WC  Chính chủ
10CT4B  02 69.6  TB    22tr  2N, 2WC  Chính chủ
 8CT4A 04  52.3  TB    21.5  1N,1WC  Chính chủ
20CT4C  05   53,4  TB    BT21.5   1N,1WC Chính Chủ 

Những căn hộ CT5 Chung cư Xa la

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
5 17 76 ĐN   19,5 bt 2N, 2WC Chính chủ
6 08 81 ĐN   20tr 2N,2WC   Chính chủ
16 05 68,11 TN   19,7 bt 2N,2WC   Chính chủ
15 18 75 ĐN   19,5 bt 2N,2WC Chính chủ
20 27 72 ĐB   19,5 bt 2N,2WC Chính chủ
29 03 72 TN   17,5tr 2N,2WC Chính chủ
23 10 67 ĐB   18,5tr 2N,2WC Chính chủ
20 26 55,57 ĐB   21tr 2N,2WC Chính Chủ

Những căn hộ chung cư CT6A Xa la

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 21  11       giá gốc ck 10t   2n, 2wc Chính chủ
25 10        giá gốc ck 20t   2n, 2wc Chính chủ
 25  11        giá gốc ck 20t   2n, 2wc Chính chủ
 24 19        giá gốc ck 20t   2n, 2wc  Chính chủ
 26 19        giá gốc ck 20t   2n, 2wc  Chính chủ
 28  21 75M2  ĐB    giá gốc, ck 120tr BT  2n, 2wc  Chính chủ
24  21  75m2  ĐB        chính chủ
 21 01            chính chủ
 5  10            chính chủ

 

Những căn hộ chung cư CT6B Xa la

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
12  72  TB   18,025  CK 50tr Bao tên 2N, 2WC   
 20 04  94  ĐB  17,5  CK 100tr   3N, 2WC  

Những căn hộ chung cư CT6C Xa la

 
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 15 04 94m2 DB 17,5  giá gốc+ck 100tr 3n, 2wc Chính chủ
 15 11  94m2  TN  17,5   giá gốc+ck 100tr  3n, 2wc Chính chủ
 31 09 62.6m2  TN-TB  17,850 16tr          2n, 2wc  Chính chủ
27  02   61,6  ĐN  17,5  CK 30tr bt  2n,2wc Chính chủ