HĐ cho thuê kiot TTTM CT12 Kim Văn Kim Lũ

HĐ cho thuê kiot TTTM CT12 Kim Văn Kim Lũ

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ (mẫu tham khảo)


Thông tin thêm:

don xin thue

Đơn xin thuê

xac nhan cho thue

Xác nhận cho thuê

hop dong thue tttm kim van kim lu

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ 1


hop dong thue tttm kim van kim lu 1

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ 2hop dong thue tttm kim van kim lu 3

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ 3


hop dong thue tttm kim van kim lu 4

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ 4


hop dong thue tttm kim van kim lu 5

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ 5

hop dong thue tttm kim van kim lu 6

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ 6


hop dong thue tttm kim van kim lu 7

Hợp đồng cho thuê kiot trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ 7