Mặt bằng 11 căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh tầng 17-26

Mặt bằng 11 căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh tầng 17-26

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh tầng 17-26

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-tong-quan

Mặt bằng 11 căn hộ Chung cư cao cấp Mường Thanh Bắc Ninh tầng 17-26: Diện tích từ 47,2m2 - 77,3m2, thiết kế từ 1 - 2 phòng ngủ.

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-01

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 02

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-02

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 04

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-03

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 06

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-04

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 08

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-05

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 10

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-06

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 12

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-07

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 14

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-08

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 16

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-09

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 18

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-10

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 20

mat-bang-chung-cu-cao-cap-muong-thanh-bac-ninh-can-11

Mặt bằng tổng thể căn hộ Chung cư Mường Thanh Bắc Ninh căn hộ số 22

Sàn Hà Thành nhận đăng tin mua, bán, ký gửi và trao đổi căn hộ tại Bắc Ninh liên hệ 0946 95 3333