Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01B tầng 2-15

Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01B tầng 2-15

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư Thanh Hà Mường Thanh - Cienco5 tòa B1.4 - HH01B: Thiết kế: tất cả các căn hộ tầng 2-15 đều thiết kế 2PN; 1PK; 1 bếp, 1 ban công.

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-tong-the

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 02

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-02

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 04

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-04

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 06

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-06

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 08

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-08

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 10

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-10

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 12

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-12

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 14

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-14

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 16

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-16

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 18

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-18

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 20

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-20

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 22

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-22

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 24

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-24

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 26

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-26

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 28

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-28

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 30

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-30

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 32

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-32

Mặt bằng tầng 2-15 Chung cư HH01B Thanh Hà căn số 34

mat-bang-chung-cu-b1-4-hh01b-thanh-ha-34