Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01A

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01A

Mặt bằng tầng penhouse Chung cư Thanh Hà Mường Thanh - Cienco5 tòa B1.4 - HH01A: Thiết kế: tất cả các căn hộ tầng Penhouse đều thiết kế 2PN; 1PK; 1 bếp, 1 ban công. Diện tích: 52,58m2; 54,38m2; 55,83m2; 56,20m2; 61,77m2; 70,86m2.

Mặt bằng tổng thể tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà

Mặt bằng tổng thể tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 02

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 2

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 04

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 4

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 06

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 6

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 08

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 8

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 10

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 10

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 12

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 12

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 14

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 14

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 16

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 16

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 18

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 18

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 20

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 20

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 22

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 22

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 24

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 24

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 26

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 26

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 28

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 28

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 30

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 30

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 32

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 32

penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 34

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH01A Thanh Hà căn 34

Sàn Hà Thành nhận đăng tin mua, bán, ký gửi và trao đổi căn hộ Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01A chi tiết: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 331 191