Mặt bằng TTTM Kim Văn Kim Lũ

Mặt bằng TTTM Kim Văn Kim Lũ

Sàn hà thành phân phối trực tiếp các gian hàng tại trung tâm thương mại Kim Văn Kim Lũ chi tiết liên hệ:

  • Hotline 1: Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Mai 0977 092 920 -  Ms.Hảo 0934 426 791 - Ms.Lý 0919 661 185
  • Hotline 2: Mr.Phương 0947 123 488 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Nhung 0962 643 627 -  Ms.Thùy 0917 509 420


mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu tong the
Mặt bằng chi tiết các gian hàng trong trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ


mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B002
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B002
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B006
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B006
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B008
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B008
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B010
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B010
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B012
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B012mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B016

Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B018
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B020
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B020

mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B022
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B022
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B024
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B024
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B026
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B026
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B032
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B032
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B034
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B034
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B036
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B036
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B038
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B038
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B040
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B040
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B042
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B042
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B044
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B044
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B046
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B046
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B048
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B048
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B050
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B050
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B052
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B052
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B054

Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B054
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B056
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B056
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B058
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B058

mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B060
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B060

mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B062
Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B062
mat bang trung tam thuong mai ct12 kim van kim lu B064

Mặt bằng gian hàng trung tâm thương mại CT12 Kim Văn Kim Lũ số B064


Thông tin thêm: