Mặt bằng tổng thể 6- Penhouse căn hộ Mường Thanh Sơn Trà

Mặt bằng tổng thể 6- Penhouse căn hộ Mường Thanh Sơn Trà

Xem thêm:

mat-bang-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-tang-6-7

Mặt bằng Chung cư Mường Thanh Sơn Trà Đà Nẵng tầng 6 +7

mat-bang-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-tang-8-19-35-39

Mặt bằng Chung cư Mường Thanh Sơn Trà Đà Nẵng tầng 8-19, 35-39

mat-bang-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-tang-20-34

 

Mặt bằng Chung cư Mường Thanh Sơn Trà Đà Nẵng tầng 20 -> 34

mat-bang-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-tang-penhouse

Mặt bằng Chung cư Mường Thanh Sơn Trà Đà Nẵng tầng Penhouse

Sàn Hà Thành nhận thông tin mua bán, ký gửi căn hộ Mường Thanh Sơn Trà chi tiết liên hệ: Mr.Tuấn 0938 969 525.