Mở bán tòa C chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai

Mở bán tòa C chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai

Chiều ngày 19.03.2015 tòa C dự án chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai chính thức mở bán

Giá gốc: từ 13 triệu/m2 đến 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì). Riêng căn góc nhân hệ số 1.03.

Tầng 5-16 giá gốc 15,5 triệu/m2.

Tầng 2-4+12A+17-20 giá gốc 15triệu/m2.

Tầng 21-28 giá gốc 14,5 triệu/m2.

Tầng 29-35 giá gốc 14 triệu/m2.

Tầng 36-40 giá gốc 13,5 triệu/m2.

Tầng Penhouse giá gốc 13 triệu/m2.

Tiến độ thanh toán: chia làm 05 đợt mỗi đợt đóng 20%.

Dự kiến bàn giao nhà vào quý 1/2016.

Hotline 1: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Mai 0977 092 920 - Mr.Phương 0947 123 488

Một số căn hộ chung cư HH1C Linh Đàm tham khảo:

 

Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên)
3 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 180
3 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 185
3 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 20% 110
3 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 110
3 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 20
3 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 20
               
5 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 150
5 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 320
5 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 100
5 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 100
5 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 140
5 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 140
5 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 90
5 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 90
5 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 130
5 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 130
5 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 160
5 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 170
5 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 30
5 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 30
               
6 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
6 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130
6 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 120
               
8 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
8 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
8 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 300
8 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
8 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
8 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120
8 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120
8 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
8 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 180
8 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 40
8 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 40
               
15 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
15 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 140
15 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 280
15 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 270
15 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 270
15 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
15 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
15 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 190
15 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 190
15 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130
15 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130
15 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
15 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
15 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
15 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 180
15 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 160
15 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 160
15 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 35
15 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 35
15 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 40
15 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 40
               
17 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 140
17 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 150
17 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
17 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
17 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
17 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
17 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
17 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 160
17 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 20% 170
17 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 40
17 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 30
               
19 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
               
20 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 140
20 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 150
20 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 320
20 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 250
20 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
20 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
20 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
20 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
20 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
20 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
20 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 140
20 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 140
20 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 150
20 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 20% 170
20 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 20% 130
20 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 140
20 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 25
20 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 25
20 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 30
               
21 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 200
21 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 200
21 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 250
21 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
21 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 20% 160
21 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 40
21 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 40
               
26 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 120
26 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 185
26 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 230
26 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 220
26 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130
26 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130
26 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120
26 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120
26 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 150
26 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 20% 150
26 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14,5 20% 130
26 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 130
26 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 40
26 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 40
26 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 40
               
28 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120
               
29 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 140
29 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 30
29 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 30
               
30 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 200
30 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% TT
30 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 160
30 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% TT
               
31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 210
31 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 150
31 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 20% 150
               
32 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 230
32 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 220
32 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 160
32 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
32 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
32 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14 20% 100
32 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 100
32 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 20
32 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 20
               
33 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 220
33 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
33 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 135
33 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
33 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
33 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 20
33 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 20
               
36 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 100
36 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 70
36 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 20% 140

Cập nhật các căn hộ đang giao dịch tại: http://duanchungcuhh1linhdam.sanhathanh.com/

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com