Phương án cải tạo sửa chữa căn hộ tại Viễn Triều Nha Trang

Phương án cải tạo sửa chữa căn hộ tại Viễn Triều Nha Trang

Khi chúng ta mua căn hộ chung cư, hầu hết đều không chú tâm lắm về những tiện nghi sẵn có ban đầu, vì tiện nghi dù có cao cấp đến đâu thì sau thời gian sử dụng đều sẽ bị xuống cấp. Do đó song song với việc giữ gìn căn hộ trong suốt quá trình sử dụng thì việc sửa chữa, cải tạo lại căn hộ cũng là điều rất cần thiết.

Xem thêm:

Sàn Hà Thành cung cấp một số phương án sửa chữa, cải tạo căn hộ tại Viễn Triều Nha Trang như sau:

 

muong-thanh-vien-trieu-cai-tao-4-6-10-20-24-26-1

Căn hộ Viễn Triều Nha Trang số 4-6-10-20-24-26 trước và sau cải tạo.

muong-thanh-vien-trieu-cai-tao-14-16-1

Căn hộ Viễn Triều 14-16 trước và sau cải tạo.

muong-thanh-vien-trieu-cai-tao-18-12-1

Căn hộ Viễn Triều 12-18 trước và sau cải tạo.

muong-thanh-vien-trieu-cai-tao-22-8-1

Căn hộ Viễn Triều 8-22 trước và sau cải tạo.

muong-thanh-vien-trieu-cai-tao-28-2-1

Căn hộ Viễn Triều 2-28 trước và sau cải tạo.

muong-thanh-vien-trieu-cai-tao-30-32-1

Căn hộ Viễn Triều 30-32 trước và sau cải tạo.