Tài khoản Ngân hàng

Tài khoản Ngân hàng
Thanh toán cho căn hộ Quý khách có thể chọn một trong hai hình thức: Thanh toán trực tiếpthanh toán qua ngân hàng cho Sanhathanh.com

I. TECHCOMBANK
Chủ tài khoản: Lê Xuân Thành
Số tài khoản: 1032 2031 67 1014
Tại Techcombank Hà Nội
II. VIETCOMBANK
Chủ tài khoản: Lê Xuân Thành
Số tài khoản: 0021 0021 24317
Tại Vietcombank Hà Nội.
III. BIDV
Chủ tài khoản: Lê Xuân Thành
Số tài khoản: 1261 00000 19011
Tại BIDV chi nhánh Nam Hà Nội
IV. MB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chủ tài khoản: Lê Xuân Thành
Số tài khoản: 0100 1062 90002
Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Hà Nội
V. Ngân hàng nông nghiệp
Chủ tài khoản: Lê Xuân Thành
Số tài khoản: 1482 2050 76898
Tại: Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hùng Vương - Hà Nội
VI. Maritimebank
Chủ tài khoản: Lê Xuân Thành
Số tài khoản: 0320 1016 901 335
Tại: Maritimebank chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội