Cần bán
 
  danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017
  Mã số tin:25604
Người đăng: Lê Xuân Thành        Ngày đăng: 05/10/2017
Địa điểm: Hà Nội
  Giá: 12 - Triệu
  Mô tả:
 

cập nhật danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017

Đọc thêm:

Danh sách căn hộ

LÔ ĐẤT TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH GIÁ BÁN TỔNG TIỀN
B1.3 HH03A 3 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 20% 20 12,66 847,75
B1.3 HH03A 3 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 15 12,22 815,40
B1.3 HH03A 3 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 15 12,22 815,40
B1.3 HH03A 3 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 15 12,20 906,96
B1.3 HH03A 3 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 15 12,19 942,12
B1.3 HH03A 3 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 15 12,22 815,40
B1.3 HH03A 3 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 20 12,66 856,40
B1.3 HH03A 3 16 91,43 Nam ô góc Bắc 12,36 20% 35 12,74 1.165,07
B1.3 HH03A 3 20 66 Nam Bắc 12 20% 25 12,38 817,00
B1.3 HH03A 3 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 25 12,38 817,00
B1.3 HH03A 3 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 25 12,38 817,00
B1.3 HH03A 3 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 20% 25 12,63 1.163,85
B1.3 HH03A 6 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 20% 45 13,03 872,75
B1.3 HH03A 6 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 6 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 6 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,34 916,96
B1.3 HH03A 6 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,32 952,12
B1.3 HH03A 6 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 6 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 45 13,02 881,40
B1.3 HH03A 6 16 91,43 Nam ô góc Bắc 12,36 20% 80 13,23 1.210,07
B1.3 HH03A 6 18 66 Nam Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 6 20 66 Nam Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 6 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 6 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 6 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 20% 70 13,12 1.208,85
B1.3 HH03A 9 16 91,43 Nam ô góc Bắc 12,36 20% 55 12,96 1.185,07
B1.3 HH03A 11 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 20% 45 13,03 872,75
B1.3 HH03A 11 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 11 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 11 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,34 916,96
B1.3 HH03A 11 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,32 952,12
B1.3 HH03A 11 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 11 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 45 13,02 881,40
B1.3 HH03A 11 16 91,43 Nam ô góc Bắc 12,36 20% 80 13,23 1.210,07
B1.3 HH03A 11 18 66 Nam Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 11 20 66 Nam Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 11 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 11 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 11 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 20% 70 13,12 1.208,85
B1.3 HH03A 12 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 25 12,37 825,40
B1.3 HH03A 12 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 25 12,37 825,40
B1.3 HH03A 12 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,34 916,96
B1.3 HH03A 12 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,32 952,12
B1.3 HH03A 12 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,37 825,40
B1.3 HH03A 12 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 30 12,80 866,40
B1.3 HH03A 12 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 50 12,76 842,00
B1.3 HH03A 14 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 20% 35 12,88 862,75
B1.3 HH03A 14 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 25 12,37 825,40
B1.3 HH03A 14 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 25 12,37 825,40
B1.3 HH03A 14 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 15 12,20 906,96
B1.3 HH03A 14 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 15 12,19 942,12
B1.3 HH03A 14 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,37 825,40
B1.3 HH03A 14 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 35 12,88 871,40
B1.3 HH03A 14 16 91,43 Nam ô góc Bắc 12,36 20% 70 13,13 1.200,07
B1.3 HH03A 14 18 66 Nam Bắc 12 20% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03A 14 20 66 Nam Bắc 12 20% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03A 14 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03A 14 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03A 14 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 20% 60 13,01 1.198,85
B1.3 HH03A 15 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 20% 45 13,03 872,75
B1.3 HH03A 15 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 15 12,22 815,40
B1.3 HH03A 15 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 15 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,34 916,96
B1.3 HH03A 15 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,32 952,12
B1.3 HH03A 15 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 15 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 45 13,02 881,40
B1.3 HH03A 15 20 66 Nam Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 15 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 15 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 15 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 20% 70 13,12 1.208,85
B1.3 HH03A 16 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 20% 35 12,88 862,75
B1.3 HH03A 16 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 16 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 16 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,34 916,96
B1.3 HH03A 16 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 25 12,32 952,12
B1.3 HH03A 16 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03A 16 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 45 13,02 881,40
B1.3 HH03A 16 20 66 Nam Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 16 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 16 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03A 16 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 20% 80 13,23 1.218,85
B1.3 HH03A 17 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 20% 35 12,88 862,75
B1.3 HH03A 17 4 66,7 Bắc Nam 12 20% 25 12,37 825,40
B1.3 HH03A 17 6 66,7 Bắc Nam 12 20% 30 12,45 830,40
B1.3 HH03A 17 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20% 30 12,40 921,96
B1.3 HH03A 17 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 20% 30 12,39 957,12
B1.3 HH03A 17 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 20% 35 12,88 871,40
B1.3 HH03A 17 18 66 Nam Bắc 12 20% 40 12,61 832,00
B1.3 HH03A 17 20 66 Nam Bắc 12 20% 40 12,61 832,00
B1.3 HH03A 17 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 40 12,61 832,00
B1.3 HH03A 17 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 20% 40 12,61 832,00
B1.3 HH03A 17 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 20% 50 12,90 1.188,85

Sàn Hà Thành phân phối căn hộ Thanh Hà Cienco 5 tòa B1.3-HH03A

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Hà 0932.331.191 - Ms.Lý 0988.306.624

Add: Tòa B1.4 - HH01B Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Save
 
  Thông tin
  Địa chỉ: Hà Đông
 
Hướng Chưa xác định  
Diện tích mặt bằng 0 m2  
Tình trạng pháp lý Sổ đỏ chính chủ  
  Tin rao khác
 
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 (05/10/2017)
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 (05/10/2017)
Cần bán căn hộ 45m2 full nội thất (11/08/2017)
Cần cho thuê biệt thự Tây Nam Linh Đàm lô góc 300m2 (11/08/2017)
Bán đất thổ cư tại Thanh Tước Mê Linh (11/08/2017)
Chính chủ cần bán biệt thự Tây Nam Linh Đàm lô góc 300m2 (11/08/2017)
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 (11/12/2016)
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 (11/12/2016)
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 (11/12/2016)
CHO THUÊ KHO 200M2 TẠI NAM DƯ (09/12/2016)

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 27538
Lượng truy cập: 55666405
ĐẦU TRANG