[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 02/04/2021

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 02/04/2021

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 02/04/2021

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Tiền chênh Giá bán Tổng giá
HH02E 4 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E 12 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E 18 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 1x 28 73,81 Bắc Nam 11 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E x 32 73,81 Bắc Nam 11 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 2 20 69,92 Đông Tây 12 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 4 16 68,49 Nam Bắc 10,5 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 7 26 63,19 Bắc Nam 11 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E 2 12 61,51 Nam Bắc 10,5 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E 1x 12 61,51 Nam Bắc 10,5 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E x 6 47,86 Tây Đông 11 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH02E kiot 2 55,01 -- Góc Tây Bắc 41,2 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 4 56,98 -- Tây 40 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 6 56,98 -- Tây 40 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 24 36 -- Nam 30 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 30 42,04 -- Đông ô góc 31,9 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 34 42,04 -- Đông 30 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 42 39,52 -- Bắc 35,35 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 44 36,33 -- Bắc 35 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 48 35,89 -- Bắc 36,05 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 50 36,33 -- Bắc 36,05 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 4 56,98 -- Tây 40 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 2x 36 -- Nam 30 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 10+12 - -- Góc Tây Nam-tây Bắc 41,2 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 34 42,04 -- Đông 30 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 50 35,89 -- Bắc 35 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH02E kiot 52 - -- Bắc 35 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ