[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 02/04/2021

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 02/04/2021

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 02/04/2021

 

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Tiền chênh Giá bán Tổng giá
HH03A 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A 1x 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A 14 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A 1x 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A 19 2 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A 11 8 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A 12a 18 71,96 Đông Tây 12 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A Kiot 4 52,5 Tây -- 40 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 10 38,72 Tây -- 40 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 18 40,03 Bắc -- 27 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 20 40,03 Bắc -- 27 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 30 39,74 Đông ô góc --   100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 32 38,72 Đông -- 27 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 36 33,19 Đông -- 27 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 38 38,72 Đông -- 27 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 40 53 Đông ô góc -- 36,05 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 44 40,03 Nam -- 35 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 50 38,25 Nam -- 35 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 52 35,02 Nam -- 35 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 32 38,72 Đông   27 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 38 38,72 Đông -- 27 100% Liên hệ Liên hệ Liên hệ