Bản vẽ mặt bằng Chung cư Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B

Bản vẽ mặt bằng Chung cư Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể căn hộ chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

mat-bang-tong-the-chung-cu-Oceanus-OC2B-Vien-Trieu

Mặt bằng căn hộ 2 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-2-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 4 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-4-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 6 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-6-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 8 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-8-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 10 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-10-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 12chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-12-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 14 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-14-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 16 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-16-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 18 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-18-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B