Bản vẽ mặt bằng Chung cư tầng 20 Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B

Bản vẽ mặt bằng Chung cư tầng 20 Viễn Triều (OCEANUS) Nha Trang tòa OC2B

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể căn hộ tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Tong-the-can-ho-tang-20-Vien-Trieu

Mặt bằng căn hộ 02 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-02-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 04 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-04-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 06 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

 

Mat-bang-tang-20-can-ho-06-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 08 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-08-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 10 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-10-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 12 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn TriềuMat-bang-tang-20-can-ho-08-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

 

Mặt bằng căn hộ 14 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-14-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 16 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-14-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 18 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-18-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B

Mặt bằng căn hộ 20 tầng 20 chung cư cao cấp Oceanus OC2B Viễn Triều

Mat-bang-tang-20-can-ho-18-chung-cu-cao-cap-Oceanus-OC2B