Mặt bằng Chung cư B1.3 HH03A Thanh Hà Cienco 5

Mặt bằng Chung cư B1.3 HH03A Thanh Hà Cienco 5

Mặt bằng Chung cư B1.3 HH03A Thanh Hà Cienco 5. Mỗi sàn được thiết kế 13 căn hộ, gồm các diện tích: 66m2; 67,67m2; 66,70m2; 66,97m2; 74,33m2; 77,26m2; 91,43m2; 92,14m2.

Mặt bằng căn hộ số 02 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 02

Mặt bằng căn hộ số 04 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

Mặt bằng căn hộ số 08 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 08

Mặt bằng căn hộ số 10 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 10

Mặt bằng căn hộ số 12 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 12

Mặt bằng căn hộ số 14 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 14

Mặt bằng căn hộ số 16 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

Mặt bằng căn hộ số 18 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 18

Mặt bằng căn hộ số 20 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 20

Mặt bằng căn hộ số 22 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 22

Mặt bằng căn hộ số 24 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 24

Mặt bằng căn hộ số 26 Chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Cienco 5

mat bang chung cu hh03a thanh ha cienco 5 can 26

Sàn Hà Thành nhận đăng tin mua, bán, trao đổi và ký gửi căn hộ liên hệ: 0946 95 3333