Mặt bằng căn hộ Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

Mặt bằng căn hộ Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

Mặt bằng căn hộ Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà. Mật độ một sàn 14 căn/sàn, thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1 ban công; diện tích từ 58m2 - 78m2.

penhouse chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng tầng Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 02 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 02 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 04 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 04 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 06 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 06 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 08 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 08 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 10 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 10 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 12 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 12 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 14 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 14 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 16 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 16 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 18 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 18 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 20 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 20 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 22 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 22 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 24 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 24 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 26 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 26 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

penhouse 28 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Mặt bằng căn số 28 Penhouse B2.1-HH03 Thanh Hà

Sàn Hà Thành nhận đăng tin mua, bán, ký gửi và trao đổi căn hộ. Chi tiết liên hệ: Ms.Vân 0946.95.3333