4 trường hợp nào không được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gói 38.000 tỉ đồng

4 trường hợp nào không được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gói 38.000 tỉ đồng
Theo đó, có 4 nhóm đối tượng sẽ không được nhận hỗ trợ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, gồm:
 
- Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;
 
- Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP.
 
 
- Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 – hết 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định nhưng đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.
 
- Người tự nguyện không nhận hỗ trợ.
 
Với những trường hợp được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116, phương thức nộp hồ sơ được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:
 
- Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 
- Thông qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN.
 
- Thông qua dịch vụ bưu chính.
 
- Thông qua ứng dụng VssID.
4-truong-hop-nao-khong-duoc-nhan-tien-ho-tro-tu-Quy-bao-hiem-that-nghiep-goi-38000-ti-dong-3
Trình tự, thủ tục thực hiện nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
 
Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
 
Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
 
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.
 
Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.
 
Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
 
Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12 /2021.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.
 
Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Về hình thức thực hiện: Sẽ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); Thông qua dịch vụ bưu chính; Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
 
Trước đó, BHXH Việt Nam có hướng dẫn người lao động phương thức nhận nhanh nhất tiền hỗ trợ là thông qua tài khoản ngân hàng. Theo quy trình trên, khi BHXH gửi danh sách người lao động hưởng hỗ trợ tới doanh nghiệp để xác nhận số người sẽ nhận hỗ trợ, kèm theo danh sách này thì người lao động cung cấp số tài khoản ngân hàng, BHXH các địa phương sẽ trực tiếp chuyển khoản số tiền hỗ trợ vào tài khoản.
 
Do đó, bạn đọc căn cứ quy định trên và thường xuyên theo dõi danh sách được công bố trên trang web BHXH cấp tỉnh và của doanh nghiệp để xem thông tin cá nhân, thời gian đóng BHTN đã chính xác hay không để kịp thời điều chỉnh, nhất là thời gian đóng vì liên quan đến mức hưởng. Đồng thời, lao động cũng cung cấp số điện thoại chính xác để BHXH liên lạc khi cần thiết; số tài khoản ngân hàng để được chuyển tiền nhanh chóng, minh bạch và không phải đi lĩnh trực tiếp tập trung đông người, an toàn phòng dịch.
 
Nguồn tổng hợp